داستان کوتاه صوتی خواب به خواب- محمد بهارلو – راوی سودابه کامران

با خودم عهد کرده بودم که چیزى درباره خواب‏هایم نگویم. نمیخواستم، نمی‏توانستم، او را برنجانم. اما انگار چیزى توى چشم‏هایم دیده بود یا در صدایم حس کرده بود که آن‏طور داشت پیله میکرد. چشم از من برنمیداشت و مژک نمی‏زد.

 

دانلود داستان کوتاه صوتی خواب به خواب – راوی سودابه کامران

پخش و دانلود داستان کوتاه صوتی خواب به خواب از ساوند کلود

 

همچنین می توانید از طریق کانال تلگرام telegram.me/dastane_kutah  گوش کنید.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s