دانلود کتاب صوتی تو همانی که می اندیشی-جیمز آلن

To_Hamani_Ke_Miandishi_Avayebuf.Wordpress.Com
جیمز آلن (1864-1902) از پیشروان جنبش موسوم به تفکر جدید New Thought بود. از زندگی او اطلاعات زیادی در دست نیست. او در پانزده سالگی به خاطر ورشکستگی و فوت پدرش مجبور به ترک مدرسه و مشغول به کار شد. تا 38 سالگی توسط شرکت‌های تولیدی زیادی استخدام شد. در 1902 خودش را بازنشسته کرد و با مهاجرت به منطقه‌ای در جنوب غربی انگلستان در ویلایی کوچک، به اتفاق همسرش، زندگی آرامی را در پیش گرفت که فقط شامل مطالعه، نویسندگی، باغبانی و مراقبه می‌شد.

خلاصه کتاب تو همانی که می اندیشی
«ذهن، قدرت برتری است که شکل می بخشد و می سازد و آدمی ذهن است و همواره ابزار اندیشه به دست! آنچه را اراده می کند شکل می بخشد و هزاران شادمانی به بار می آورد و هزاران اندوه! در خفا می اندیشد و عیان می گردد: پیرامونش عینک اوست.»

 

 

دانلود کتاب صوتی تو همانی که می اندیشی جیمز آلن

 

avaye-buf-telegram

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s