داستان کوتاه صوتی سالها – آنا گاوالدا – راوی نوژن حکیمی فرد

voice

داستان کوتاه صوتی سالها – نوشته آنا گاوالدا رابا صدای نوژن حکیمی فرد از آدرس زیر بشنوید:

1- دانلود  داستان صوتی با صدای نوژن حکیمی فرداز مدیا فایر

2 – دانلود  داستان صوتی با صدای نوژن حکیمی فرد از سرور ایران

3 – دانلود و پخش آنلاین داستان صوتی با صدای  نوژن حکیمی فرد

در تلگرام به ما بپیوندید:

avaye-buf-telegram

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s