دانلود کتاب PDF _ نقد دین _ بهرام رحمانی

naghde-din_www.avayebuf.wordpress.com

نقد دین
نوشته : بهرام رحمانی

جنگ‌ های «مقدس» و تروریسم مذهبی، سرکوب هنر و ادبیات و سرکوب پیشرفت ها و دستاوردهای علمی، رفتار وحشیانه با زنان، کودکان، هم ‌جنس گرایان؛ اعمال خشونت به حیوانات؛ سلطه‌ گری دینی، فساد روحانیون؛ مفت خوری و باج گیری آن ها، شست‌وشوی مغزی کودکان و نوجوانان، ازدواج با کودکان؛ سنگسار، قتل‌ های ناموسی؛ تفتیش عقاید، بریدن عضو اندام تناسلی و…، بخشی هایی از کارنامه سیاه گروه ها و حکومت های مذهبی، نه تنها در قرون وسطا و دوران بربریت بشر، بلکه همین امروز نیز است.

در جهان امروز، دین بلای جان همه انسان ها شده است. گروه های اسلامی تروریستی در مراکز خرید، رستوران ها، هتل ها، اتوبوس ها، قطارها، هواپیماها، مسابقات ورزشی، مراکز تجمع مردم و خیابان ها، با انفجار بمب هایشان انسان های بی گناه بی شماری را از کودک گرفته تا زن و مرد، پیر و جوان در راه «اسلام» و «خدای عزوجل» شان، به دیار نیستی می فرستند.

حکومت هایی که قوانین شان، متاثر از ایدئولوژی اسلامی است گروه گروه انسان ها را تیرباران می کنند؛ با شمشیر گردن می زنند؛ سنگسار می کنند؛ به انسان ها در ملاء عام شلاق می زنند و به دار می آویزند. بازجویان آن ها، در زندان ها به زندانیان تجاوز می کنند و یا زیر شکنجه به قتل می رسانند. بر اساس قوانین اسلامی قصاص، چشم را در مقابل چشم در می آورند و دندان در مقابل دندان می شکنند. این حکومت ها، نه تنها آپارتاید جنسی و تفکر ارتجاعی را بر جوامع حاکم کرده اند، بلکه حتا تجاوز به دختربچه ها را نیز رسمیت داده اند.

به این ترتیب، اگر امروز کارل مارکس، زنده بود واقعا باز هم می گفت: «مذهب افیون توده هاست!»
دانلود فایل PDF کتاب نقد دین

avaye-buf-telegram

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s