دانلود داستان های کوتاه

150 d

مجموعه هفتگی داستان های کوتاه منتشر شده در تلگرام:

 

نام و شماره داستان نویسنده راوی لینک دانلود 1 دانلود و پخش آنلاین
184-نوازش از سمت تیز رضیه انصاری الهام افتخاری دانلود دانلود و پخش آنلاین
185- کامیونی که به برلین می رفت حسن بلاسم نوید میر کریمی دانلود دانلود و پخش آنلاین
186- انتخاب سوپی او-هنری شیوا شعیبی دانلود دانلود و پخش آنلاین
187- عادت صمد بهرنگی سمیرا داننده دانلود دانلود و پخش آنلاین
188- لاتیشیا صادق سفید باغی صادق سفید باغی دانلود دانلود و پخش آنلاین
189- مزه ی نان هانریش بل A.Gh دانلود دانلود و پخش آنلاین
190- یک تصویر ویرجینیا ولف شیوا شرف پور دانلود دانلود و پخش آنلاین

 

در تلگرام به ما بپیوندید:

avaye-buf-telegram

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s