دانلود کتاب PDF _ از بادیه نشینی تا امپراتوری _ دکتر مسعود انصاری

az-badieh-neshini-ta-emperatouri_m-ansari_coverwww-azadieiran2-wordpress-com.jpg

از بادیه نشینی تا امپراتوری
نوشته :دکتر مسعود انصاری

کتاب «از بادیه نشینی تا امپراتوری» سی‌ و ششمین اثر زنده یاد دکتر مسعود انصاری است. در فرنودگرایی‌های این کتاب آمده است که چگونه تازی‌های بادیه نشین در آغاز سده هفتم میلادی کیش وپسگرایی برخاسته از فرهنگ بیابان نشینی خود را به ملت ایران که بنا به نوشتارهای هرودوت و گزونفون بنیان‌گذار فرهنگ و تمدن دنیا و تا آن زمان یکی‌ از دو و یا سه‌ ابرقدرت جهان بود و با وحشیگری و ستم خویی تحمیل کردند و در نتیجه از آن پس، دیگر ملت ایران روی پیشرفت و خوشزیستی ندید.فرنود این فراگشت تاریخی‌ نیز به گونه گسترده شرح داده شده و گفته شده، دلیل این امر آن است که سرشت واپسگرا و تمدن ستیز ایمان اسلامی-‌که از لحظه ای‌ که یک فرد انسان از زهدان مادر پا به پهنه هستی‌ می‌گذارد تا زمانی‌ که در گور جای می‌گیرد، قواعد و قوانین تغییر ناپذیر وضع کرده است-‌فرهنگ و ذهنیت مردم ایران را ایستا کرد.

«تمام افرادی که خود را پیامبر و برگزیده خدا نامیدند، همه ادعا کردند که هدف رسالتشان گسترش برادری، انسان گرایی، صلح و دوستی‌ بین افراد بشر و رستگاری آنها و نیز ایجاد همبودگاهی بهتر و آسوده تر برای بشریت بوده است. ولی‌، از آغاز تاریخ پیدایش دین و مذهب در دنیا تا کنون، هیچ دیدمانی در جهان ما بیش از دین و مذهب، سبب برادرکشی و خونریزی بین افراد بشر نشده و بین همه ادیان ابراهیمی هیچ دینی بیش از اسلام، فرنود فتنه، آدمکشی و خونریزی نشده است.»

عناوین سرفصل های این کتاب عبارتند از : جایگاه جهانی‌ کشور ایران پیش از تازش تازی‌ها به ایران، داوری‌های اندیشمندان و نویسندگان مشهور جهان درباره‌ ایران و ایرانی‌، شناسنامه تازی‌ها در تاریخ، نوشتار‌های پژوهش گران و تاریخ‌نویسان درباره‌ شناسه تازی ها، محمد مکی و محمد مدنی، کشتار و بیرون راندن یهودی‌های شهر مدینه و غارت اموال و دارایی‌های آنها، نابود سازی مسیحیان، نخستین اقدام محمد برای گسترش اسلام در فراسوی شبه جزیره‌ عربستان، فرمان محمد از بستر مرگ برای کشتار و خونریزی، انگیزه تازی‌ها از حمله و هجوم به سایر ملت‌ها و فرنود‌های پیروزی آنها، افت و خیز اسلام پس از مرگ محمد، پیامبران نو ظهور، باز گرداندن اهل رده به اسلام به وسیله خون و ششیر، موقعیت جغرافیایی ایران و عربستان پیش از آغاز نبرد‌های آن دو کشور، عوامل موثر در تاخت و تاز‌های تازی‌ها به ایران و پیروزی آنها بر این کشور، ارزشیابی پدیده سنتی بایستگی خون و نسب برای رهبری ملی‌، اشتباهت سیاسی و خیانت‌های مالی و فرایند آنها در امنیت ملی‌ کشورها، نبرد‌های ایرانی‌‌ها و تازی‌ها در زمان خلافت ابوبکر، نبرد‌های ایرانی‌‌ها و تازی‌ها در زمان خلافت امر بن الخطاب، بازنمودی درباره‌ فرهنگ اخلاقی‌ تازی ها، جنایت‌های علی‌ بن ابی‌طالب و فرزندانش امام حسن و امام حسین در ایران، رفتار تبهکارانه تازی‌ها در ایران و مقاومت‌های دلیرانه ایرانی‌‌ها در برابر ستمگری‌های آنان، مسلمان سازی سایر ملت‌ها به وسیله زجر و خونریزی، تسخیر سرزمین‌های آفریقای شمالی، نخستین گام برای دستیابی به اسپانیا، حمله مسلمانان به اسپانیا، ماجرای عبد الرحمان اول و چگونگی‌ انتقال خلافت اسلامی اسپانیا به تیره اموی ها، شارل مارتل سرداری که اروپا را از چنگ اسلام خونریز نجات داد، جنبش‌های آزادی خواهی‌ برای باز پس گیری اسپانیا، خلافت عبد الرحمان سوم و جانشینان او دوره ایستایی ناپایدار جنبش‌های آزادی خواهی‌ در اسپانیا، ایجاد حکومت‌های ملوک الطوایفی در اسپانیا، باز پس گیری اسپانیا از مسلمانان، ارامنه و ترک‌ها در تاریخ، پیشینه تاریخی‌ امپراتوری عثمانی، جنبش ترک‌های جوان سازمانی که نابودی نسل ارمنی‌ها را پایه ریزی و اجرا کرد، کشتار دسته جمعی‌ ارامنه در سال ۱۹۱۵، فروپاشی امپراتوری عثمانی، مصطفی کمال آتاتورک و اقدامات او در بنیانگذاری ترکیه نوین، زیربنای منشور ایران آزاد.

دانلود فایل های  PDF  کتاب از بادیه نشینی تا امپراتوری

avaye-buf-telegram

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s