دانلود کتاب PDF _ نگاهی‌ به تاریخ اسلام _ بهرام رحمانی

negahi-be-tarikh-eslam_www.avayebuf.wordpress.com

نگاهی‌ به تاریخ اسلام
نوشته : بهرام رحمانی( نسخه تایپ شده )

جنگها ، فقر و فلاکت و بی سوادی از جمله عواملی هستند که موجب نا امیدی و هراس مردم می گردند و آن ها را در فضای بی اعتمادی نسبت به آیندشان ، به سوی خرافات و دین سوق میدهند. باورها و خرافات مذهبی، به دلیلی این که در عقب نگاه داشتن مردم نقش اساسی ایفا می کند و از سوی دیگر به عنوان ابزاری در خدمت نظام سرمایه داری برای به انقیاد کشیدن بشرقرار می گیرد، همچنان باز تولید می شود.

در این میان پیغمبران و امامان و روحانیون برای رسیدن به جاه و جلال و مقام ، نخست از مردم می خواهند که به «خدا» اعتقاد داشته باشند : سپس خود را نماینده خدا معرفی می کنند و ار مردم می خواهند که از حاکمیت آنان تبعیت کنند. هر کسی هم باورهای خرافی آنان را قبول نکند محکوم به مرگ میشود. «خدا» و » قرآن» ساخته وپرداخته شخصی به نام «محمد بن عبدالله» است که بی اندازه آدمی مستبد و خشونت طلب بود. در حقیقت محمد، اعتقاد به اسلام را با راه انداختن جنگ های خونین طولانی و تهدید و ترور، به مردم بدوی تحمیل کرد.

دانلود فایل های PDF  کتاب آشوب یادها

avaye-buf-telegram

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s