دانلود کتاب صوتی و PDF _ طرحی برای آینده _ نوام چامسکی

Tarhi_baraye_ayandeh_www.Avayebuf.Wordpress.Com.jpg

طرحی برای آینده
«طرحی برای آینده: اشغال‌گری‌ها، دخالت‌ها، امپراتوری و پایداری
نوام چامسکی
برگردان هانا ناصرزاده
چاپ 1393

این کتاب بیش از پنجاه تفسیر به روز و قابل دسترسی درباره سیاست‌های امریکای امروز ارائه می‌دهد که در فاصله سال‌های 2007 تا 2011 نوشته شده‌اند.چامسکی از منتقدان جدی سیاست‌های امریکا، درباره رویدادهای مهم سیاسی در چهارسال گذشته تفسیرهای مخالف نیرومندی دربرابر گزارش‌های رسمی دولتی ارائه می‌دهد: بحران‌های مالی در اروپا، جنبش تسخیر، دگرگونی آب و هوا، جنگ در افغانستان، عراق و… سیاست انتخابات ریاست‌جمهوری، سلطه‌طلبی چین، چرخش چپگرایانه امریکای لاتین، تهدید توسعه سلاح اتمی در ایران و کره‌شمالی، مسأله اسرائیل- فلسطین و تأثیر بهار عربی و… ازجمله موضوع‌های موردتوجه چامسکی در این کتاب است.

دانلود فایل صوتی کتاب طرحی برای آینده بخش یکم

دانلود فایل صوتی کتاب طرحی برای آینده بخش دوم

دانلود فایل صوتی کتاب طرحی برای آینده بخش سوم

دانلود فایل صوتی کتاب طرحی برای آینده بخش چهارم

دانلود فایل صوتی کتاب طرحی برای آینده بخش پنجم

دانلود فایل صوتی کتاب طرحی برای آینده بخش ششم

avaye-buf-telegram

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s