دانلود کتاب صوتی _ کارنامه ی اردشیر بابکان داستانهای ایران باستان _ دکتر مهری باقری

 

کارنامه ی اردشیر بابکان داستانهای ایران باستان
نویسنده: دکتر مهری باقری

این كتاب كه احتمالاً در اواخر دوره ساسانی بر اساس روایت‎های كهن‎تری در فارس نوشته شده، تاریخی است آمیخته با افسانه درباره اردشیر (؟ تا 242 م) نخستین پادشاه ساسانی و در حقیقت باید آن را نوعی رُمان تاریخی به شمار آورد. در آغاز، شرح مختصری درباره وضع ایران پس از حمله اسكندر و حكومت ملوك‎الطوایفی اشكانیان آمده است. بابك، جدّ مادری اردشیر، در زمان اردوان چهارم (حدود 216 تا 224 م)، آخرین شاه اشكانی، والی فارس بود و از خود فرزندی نداشت و ساسان كه از نسل دارای دارایان (یا داریوش سوم شاه هخامنشی) بود، شبانی بابك را عهده‎دار بود، اما بابك از نژاد وی آگاهی نداشت تا این كه شبی در خواب دید كه خورشید از سر ساسان می‎تابد و همه جهان را روشنی فراگرفته است. شب دوم در خواب دید كه ساسان بر پیل سپید آراسته‎ای نشسته است. و همه بدو احترام می‎كنند. در شب سوم در خواب دید كه سه آتشكده بزرگ فرنبغ و گُشنسپ و بُرزین مهر در خانه ساسان می‎درخشند و به همه جهان روشنی می‎بخشند. بابك تعبیر خواب خود را از خواب‎گزاران خواست و آنان بدو گفتند كه این مرد یا یكی از فرزندانش به پادشاهی جهان می‎رسد. بابك ساسان را به نزد خود خواند و چون از نژاد او آگاه شد، وی را گرامی داشت و دختر خود را بدو داد. از این ازدواج، اردشیر چشم به جهان گشود و بابك او را به فرزندی پذیرفت و در تربیت او كوشید تا جوانی نام‎بردار شد. اردوان كه از شایستگی اردشیر آگاه شده بود، از بابك خواست كه اردشیر را به درباری وی بفرستد. بابك به ناچار اردشیر را به نزد شاه فرستاد. به دستور اردوان، اردشیر هر روز با شاهزادگان به نخجیر و چوگان می‎پرداخت و چون در این هنرها برتری خود را نشان می‎داد، محسود دیگران بود و سرانجام بر اثر حادثه‎ای اردوان بر او خشم گرفت و دستور داد كه دیگر بر اسب ننشیند و پیوسته در آخور به سر برد. در این زمان، یكی از كنیزكان زیبای اردوان دل به اردشیر بست و اردشیر به كمك وی سلاح و درم و دینار و دو اسب، یكی برای خود و دیگری برای كنیزك، به دست آورد و از دربار اردوان گریخت. اردوان آنان را تعقیب كرد. اما از آنجا كه فرّه ایزدی همراه اردشیر شده بود، بدو دست نیافت. آنگاه اردوان سپاهی را مأمور جنگ و دستگیری اردشیر كرد، اما اردشیر كه مردم فارس و سواحل دریا و اصفهان و فرمانروایان محلی پشتیبان او بودند، بر لشكریان اردوان پیروز گردید و اردوان كشته شد. در دنباله داستان، شرح نبردهای اردشیر با شاهان محلی دیگر مانند شاه كُردانِ مادی، كرم هَفتواد، كه سپاهیان او به راهزنی دریایی در نواحی جنوبی می‎پرداختند، و مهرگ، از فرمانروایان پارس، آمده است. بخش دیگر داستان اختصاص به داستان ولادت شاپور، پسر اردشیر دارد: پس از قتل اردوان، اردشیر دختر وی را به زنی خویش درآورد و از میان چهار برادر این زن، دو تن در اسارت و دو تن در تبعید در كابل به سر می‎بردند. برادرانی كه در غربت بودند، از خواهر خواستند كه با توطئه‎ای اردشیر را بكشد. این توطئه فاش شد و ار…

دانلود فایل صوتی کتاب کارنامه ی اردشیر بابکانداستانهای ایران باستان

avaye-buf-telegram

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s