دانلود کتاب صوتی _ ساعت 25 _ كنستانتين ويرژيل گئورگيو

photo_2016-09-29_03-29-25

ساعت 25
نويسنده: كنستانتين ويرژيل گئورگيو
مترجم: هوشمند مهرآسا

مروري بر كتاب

اين رمان گيورگيو، مضمون و محتوايي همبسته دارد و به رنج ها و درگيري هاي منبعث از جنگ جهاني دوم، ظهور فاشيسم و سپس رفتار متفقين در پايان جنگ پرداخته است. به نحو غريبي يادآور دو رمان شگفت انگيز كورتزيو مالاپارته، نويسنده نامدار و صاحب سبك ايتاليايي است.
اتفاقاً مالاپارته هم ريپورتر جنگي بود و اساس ديده ها و دانسته ها و نوشته هايش را گزارش هاي خبري اش براي مجلات و روزنامه ها تشكيل مي داد. او هم به جبهه روسيه اعزام شد و سرانجام به خدمت متفقين درآمد. منتها رنج و تجربه اسارتي طولاني و تبعيدي درازمدت در كارنامه او نبود. هم از اين رو با نگاهي تندتر و نقادانه تري مي نوشت سبكي تپنده تر داشت. افزون بر اينها، دو رمان مالاپارته هم، يكي در نقد فاشيسم و دومي در نقد و كنايت به متفقين و فاتحان جنگ نوشته شده بود
ساعت 25 ابتدا به زبان رومانيايي نوشته شد و سپس به فرانسه و زبان هاي ديگر ترجمه شد. اين اثر، همواره به عنوان مهم ترين كتاب نويسنده باقي ماند. قصه اي است درباره تيره روزي ها و بدبختي هاي اهالي دهكده اي به نام فانتانا و روستايي جوان و ساده لوحي به نام يوهان مورتيس كه به اقليت آلماني نژاد يهودي ساكن روماني تعلق دارد. اين جوان، عاشق دختري به نام سوزاناست و سوزانا نيز به او عشق مي ورزد. اما جنگ آنها را از هم جدا مي كند و بي رحمانه ترين صحنه ها را در طول چهارصد صفحه از اين كتاب درباره اين دو، كه نماد مردمان له شده در زير زنجير تانك هاي تاريخ اند، مرور مي كنيم.
عاشقان از هم جدا مي شوند و جوان عاشق، يوهان مورتيس، قرباني اروپا مي شود و در سراسر اين قاره، همچون آواره اي شكنجه ديده است كه مدام زجر مي كشد. داستان ساعت 25 ، قصه اي رمانتيك و عاشقانه است، اما مجالي براي لذت ها و صحنه هاي عاشقانه باقي نمي ماند.
رمان ساعت 25 در طبقه بندي رمان ها، به اصطلاح يك رمان ديدگاهي است و اثر عقايد مذهبي نويسنده بر سراسر آن منتشر شده است. انسان در اين كتاب، پاي بند تقديراتي فراانساني و تفسير شده در جهاني عميقاً مذهبي است. استقراري متكي به خداوند دارد و رنج هاي او تقدير اوست كه به رنج هاي پسر يا عيسي در آيين مسيحيت شبيه است. قهرمان بي خلل و سخنگوي اين جريان، البته كشيش ارتدوكس دهكده است كه در اين رنج مشاركت و از رستگاري مردمان پاسداري مي كند. عنوان كتاب، استعاره اي بر زمان از دست رفته و بيهوده و محال است هيچ كس مثل يك تبعيدي فقير نيست … اين تبعيد مرا رنج مي داد … اين بود كه قدم به قدم در ادبيات پيش رفتم و به مذهب رسيدم. اين حقيقت را در اعماق جامعة فقير و سرگردان يافتم … به نظر من، ايمان است كه بشر را آزاد مي كند
رمان نويس، شاعر، كشيش و انديشمند برجستة رومانيايي، كنستانتين ويرژيل گيورگيو Constantin Virgil Gheorghiu، بي ترديد نويسنده اي اصيل و درجه اول در جهان ادبي قرن بيستم محسوب مي شود. او سبك رئاليسم را با نوعي شور رمانتيك برآمده از رنج و حرمان انسان هاي بي پناه و پايمال شده پيوند زده و لباس الهيات مبتني بر تحمل و مهرورزي و داوري نهايي خداوند را بر آن پوشانده بود.
گيورگيو هيچ گاه مورد محبت چپ ها قرار نگرفت و هيچ گاه نتوانست از مسير حملات و اتهامات آن ها كنار رود. همان طور كه گروهي از يهوديان رسمي و وابسته به صهيونيزم و نيز بسياري از نويسندگان ليبرال و ظاهراً آزادفكر غربي، او و نوشته هايش را خوش نمي داشتند. آنها يا به سكوت از كنار آثار گيورگيو رد مي شدند، يا با نيش و كنايه و انتقاد از برخي سوابق و جزئيات در مورد او، و سرانجام اگر مجبور بودند چيزي بگويند، سبك و شيوه او در رمان نويسي را بازگشتي به رئاليسم و سطحي قلمداد مي كردند. اما اين ها هيچ يك نتوانست از قوت تأثير و انتشار وسيع آثار او بكاهد. داوري منتقدان و ادب شناسان منصف و ده ها ميليون خواننده، بهترين ستايش و قدرداني از اين مرد رنج ديده، ژرف انديش و انتقادگر بود. شايد اگر گيورگيو اهل روماني نبود، حمايتها و ستايش هاي بي پايان تبليغاتي نثارش مي شد و اين همه كشمكش و غوغا در كنارش به راه نمي افتاد.

آوای بوف, [01.09.16 03:32]
كنستانتين ويرژيل گيورگيو، آثار متعدد و مهمي نوشت و در اواخر قرني كه او يكي از توصيف كنندگان مهم آن بود، درگذشت. او در ماه ژوئن سال 1992 در سن 76 سالگي درگذشت. در زندگي پرنشيب و فراز اين مرد، نكات جالب ديگري هم هست. او ايدئولوژي هاي مختلف را ديد و زندگي هاي گوناگون در روزگار خود را تجربه كرد. در سال 1963 به كسوت روحانيت مسيحي درآمد و كشيش كليساي ارتدكس پاريس شد. با اين حال مطالعات زيادي درباره اديان ديگر انجام داد و در زمينه تاريخ و فرهنگ اسلام نيز اطلاعات فراوان و جالبي داشت. سفرهاي بسياري به نقاط مختلف جهان كرد و يك بار هم به ايران آمد. در همان سفر مصاحبه اي هم انجام داد كه دربردارنده نكات جالب و آموزنده اي است.

دانلود فایل صوتی کتاب ساعت 25 بخش یکم

دانلود فایل صوتی کتاب ساعت 25 بخش دوم

دانلود فایل صوتی کتاب ساعت 25 بخش سوم

دانلود فایل صوتی کتاب ساعت 25 بخش چهارم

دانلود فایل صوتی کتاب ساعت 25 بخش پنجم

دانلود فایل صوتی کتاب ساعت 25 بخش ششم

دانلود فایل صوتی کتاب ساعت 25 بخش هفتم

avaye-buf-telegram

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s