دانلود کتاب صوتی _ تاریخ تمدن ویل دورانت _ ویل دورانت و آریل دورانت

tarikhe_tamadon_will_durant_jelde-1_bakhsh_1_www-avayebuf-wordpress-com

تاریخ تمدن ویل دورانت
نویسنده : ویل دورانت و آریل دورانت

درباره کتاب : تاریخ تمدن (به انگلیسی: The Story of Civilization)‏ نام مجموعه کتابی ۱۱ جلدی است که ویل دورانت به همراه همسرش آریل دورانت دربارهٔ تاریخ زندگی انسان از دوران پیش از تاریخ تا سدهٔ هجدهم نوشته‌اند. این مجموعه ناتمام است. دورانت می‌خواست نگارش آن را تا تاریخ معاصر غرب (تا سال ۱۹۳۳) ادامه دهند اما با مرگ تقریباً هم‌زمان آنها، مجموعۀ تاریخ تمدن تا جلد ۱۱ که اختصاص به دوران ناپلئون دارد پیش رفت. در ۶ جلد نخست این مجموعه نام ویل دورانت به عنوان نویسنده آمده است و آریل دورانت ویراستار است ولی در جلدهای بعدی هر دو نویسنده هستند.
سبک تاریخ‌نگاری در کتاب
ویل دورانت در این اثر به جای پرداختن به جنبه‌ای خاص از تاریخ، نگاهی تحلیلی به جوانب مختلف تاریخ بشریت دارد. او در پیش‌گفتار جلد نخست این مجموعه، در این باره چنین بیان داشته است: «…مدت مدیدی است که من به این عقیده رسیده‌ام که طریقۀ نوشتن تاریخ به شکل قسمتهای مجزا از یکدیگر، که من آن را ترتیب طولی نام می دهم (مانند تاریخ اقتصادی، تاریخ سیاسی، تاریخ مذهبی، تاریخ فلسفه، تاریخ ادبیات، تاریخ علوم، تاریخ موسیقی، و تاریخ هنر) حق وحدت زندگانی بشری را ادا نمی کند، و تاریخ در عین حال که به صورت طولی نوشته می شود باید متفرعاتی هم داشته باشد، و جنبۀ ترکیبی و تحلیلی هر دو باید مراعات شود؛ تاریخ وقتی به صورت کمال مطلوب نزدیک خواهد شد که مورخ، برای هر دورهٔ تاریخی، صورت کاملی از سازمانها و حوادث و طرق زندگی را که از مجموع آنها فرهنگ یک ملت ساخته می شود رسم کند…».

جلد یکم

دانلود فایل صوتی کتاب تاریخ تمدن ویل دورانت جلد یکم بخش یکم

دانلود فایل صوتی کتاب تاریخ تمدن ویل دورانت جلد یکم بخش دوم

دانلود فایل صوتی کتاب تاریخ تمدن ویل دورانت جلد یکم بخش سوم

دانلود فایل صوتی کتاب تاریخ تمدن ویل دورانت جلد یکم بخش چهارم

دانلود فایل صوتی کتاب تاریخ تمدن ویل دورانت جلد یکم بخش پنجم

دانلود فایل صوتی کتاب تاریخ تمدن ویل دورانت جلد یکم بخش ششم

دانلود فایل صوتی کتاب تاریخ تمدن ویل دورانت جلد یکم بخش هفتم

دانلود فایل صوتی کتاب تاریخ تمدن ویل دورانت جلد یکم بخش هشتم

دانلود فایل صوتی کتاب تاریخ تمدن ویل دورانت جلد یکم بخش نهم

دانلود فایل صوتی کتاب تاریخ تمدن ویل دورانت جلد یکم بخش دهم

دانلود فایل صوتی کتاب تاریخ تمدن ویل دورانت جلد یکم بخش یازدهم

دانلود فایل صوتی کتاب تاریخ تمدن ویل دورانت جلد یکم بخش دوازدهم

دانلود فایل صوتی کتاب تاریخ تمدن ویل دورانت جلد یکم بخش سیزدهم

دانلود فایل صوتی کتاب تاریخ تمدن ویل دورانت جلد یکم بخش چهاردهم

دانلود فایل صوتی کتاب تاریخ تمدن ویل دورانت جلد یکم بخش پانزدهم

دانلود فایل صوتی کتاب تاریخ تمدن ویل دورانت جلد یکم بخش شانزدهم

دانلود فایل صوتی کتاب تاریخ تمدن ویل دورانت جلد یکم بخش هفدهم

دانلود فایل صوتی کتاب تاریخ تمدن ویل دورانت جلد یکم بخش هجدهم

دانلود فایل صوتی کتاب تاریخ تمدن ویل دورانت جلد یکم بخش نوزدهم

دانلود فایل صوتی کتاب تاریخ تمدن ویل دورانت جلد یکم بخش بیستم

دانلود فایل صوتی کتاب تاریخ تمدن ویل دورانت جلد یکم بخش بیست و یکم

دانلود فایل صوتی کتاب تاریخ تمدن ویل دورانت جلد یکم بخش بیست و دوم

دانلود فایل صوتی کتاب تاریخ تمدن ویل دورانت جلد یکم بخش بیست و سوم

دانلود فایل صوتی کتاب تاریخ تمدن ویل دورانت جلد یکم بخش بیست و چهارم

جلد دوم

دانلود فایل صوتی کتاب تاریخ تمدن ویل دورانت جلد دوم بخش یکم

دانلود فایل صوتی کتاب تاریخ تمدن ویل دورانت جلد دومبخش دوم

دانلود فایل صوتی کتاب تاریخ تمدن ویل دورانت جلد دوم بخش سوم

دانلود فایل صوتی کتاب تاریخ تمدن ویل دورانت جلد دوم بخش چهارم

دانلود فایل صوتی کتاب تاریخ تمدن ویل دورانت جلد دومبخش پنجم

دانلود فایل صوتی کتاب تاریخ تمدن ویل دورانت جلد دوم بخش ششم

دانلود فایل صوتی کتاب تاریخ تمدن ویل دورانت جلد دوم بخش هفتم

دانلود فایل صوتی کتاب تاریخ تمدن ویل دورانت جلد دوم بخش هشتم

دانلود فایل صوتی کتاب تاریخ تمدن ویل دورانت جلد دوم بخش نهم

دانلود فایل صوتی کتاب تاریخ تمدن ویل دورانت جلد دوم بخش دهم

دانلود فایل صوتی کتاب تاریخ تمدن ویل دورانت جلد دوم بخش یازدهم

دانلود فایل صوتی کتاب تاریخ تمدن ویل دورانت جلد دوم بخش دوازدهم

دانلود فایل صوتی کتاب تاریخ تمدن ویل دورانت جلد دوم بخش سیزدهم

دانلود فایل صوتی کتاب تاریخ تمدن ویل دورانت جلد دوم بخش چهاردهم

جلد سوم

دانلود فایل صوتی کتاب تاریخ تمدن ویل دورانت جلد سوم بخش یکم

دانلود فایل صوتی کتاب تاریخ تمدن ویل دورانت جلد سوم بخش دوم

دانلود فایل صوتی کتاب تاریخ تمدن ویل دورانت جلد سوم بخش سوم

دانلود فایل صوتی کتاب تاریخ تمدن ویل دورانت جلد سوم بخش چهارم

دانلود فایل صوتی کتاب تاریخ تمدن ویل دورانت جلد سوم بخش پنجم

دانلود فایل صوتی کتاب تاریخ تمدن ویل دورانت جلد سوم  بخش ششم

دانلود فایل صوتی کتاب تاریخ تمدن ویل دورانت جلد سوم بخش هفتم

دانلود فایل صوتی کتاب تاریخ تمدن ویل دورانت جلد سوم بخش هشتم

دانلود فایل صوتی کتاب تاریخ تمدن ویل دورانت جلد سوم بخش نهم

دانلود فایل صوتی کتاب تاریخ تمدن ویل دورانت جلد سوم بخش دهم

دانلود فایل صوتی کتاب تاریخ تمدن ویل دورانت جلد سوم بخش یازدهم

دانلود فایل صوتی کتاب تاریخ تمدن ویل دورانت جلد سوم بخش دوازدهم

دانلود فایل صوتی کتاب تاریخ تمدن ویل دورانت جلد سوم بخش سیزدهم

دانلود فایل صوتی کتاب تاریخ تمدن ویل دورانت جلد سوم بخش چهاردهم

دانلود فایل صوتی کتاب تاریخ تمدن ویل دورانت جلد سوم بخش پانزدهم

دانلود فایل صوتی کتاب تاریخ تمدن ویل دورانت جلد سوم بخش شانزدهم

دانلود فایل صوتی کتاب تاریخ تمدن ویل دورانت جلد سوم بخش هفدهم

دانلود فایل صوتی کتاب تاریخ تمدن ویل دورانت جلد سوم بخش هجدهم

دانلود فایل صوتی کتاب تاریخ تمدن ویل دورانت جلد سوم بخش نوزدهم

 

 

ادامه کتاب 

 

 

 

 

دانلود  کتاب بصورت پی دی اف

(کل مجموعه در یک فایل پی دی اف )

 

لینک کتاب در تلگرام

 

کمک به فعالیت های گسترده تر از طریق خرید کتاب ها

لیست کتاب های قسمت فروش به مرور اضافه خواهند شد

لطفا با خرید کتاب های انتشارات آوای بوف از ما برای تولید و پخش کتاب های رایگان بیشتر حمایت کنید :

کتابهای  آوای بوف در گوگل پلی  AVAYEBUFGOOGLE
کتابهای  آوای بوف در گوگل پلی  

ــــــــــــــ

Google-Play_New-Logos2_books-1

خرید مجموعه کتاب های ما از گوگل پلی  برای کمک به گسترش فعالیت ها

ــــــــــــ

lulu_logo_retina
خرید مجموعه کتاب های ما از سایت لولو برای کمک به گسترش فعالیت ها

 

 

avaye-buf-telegram

11 دیدگاه

  1. درود بر شما
   جلد های جدید کتاب آماده است و به زودی در سایت آپلود خواهد شد .

   لایک

 1. سلام
  قسمت بیست ویکم (21) از فصل اول ظاهرا اشکال داره و بعد از اینکه دانلود میکنیم فاقد صدا هست. از روی وزن فایل های زیپ شده هم میشه فهمید که این قسمت درست زیپ نشده. بطور متوسط هرکدام از پارتها 50 مگابایت هستن ولی پارت بیست و یکم از فصل اول فقط 35 مگابایت وزن داره. لطفا بررسی بفرمایید. متشکرم.

  لایک

  1. بنظز من نیز خیلی زحمت کشیدەاید و جای تقدیر و تشکر میباشد. مشتاقانە منتظر قسمتهای دیگر تاریخ تمدن بصورت فایل صوتی میباشم. چە وقت زحمتش را میکشید؟ رضا

   لایک

 2. سلام.
  خیلی ممنون از سایت خوبتون و کتاب های عالی که گذاشته اید.
  لطفا تمام یازده جلد را بگذارید، چون فقط تا جلد سه را گذاشته اید.
  با تشکر فراوان. موفق و پیروز باشید.

  لایک

 3. هرجلد این کتاب رو کلش رو تویک پارت پرحجم بگذارید
  تا به جای مثلا فصل اول 24 پارت کم حجم فصل اول رو تو یه پارت پر حجم دانلود کنیم
  فصلهای بعد هم به این صورت

  لایک

 4. لطفا هر جلد این کتاب رو در یه پارت بگذارید
  وگرنه نمی تونم دانلودش کنم خیلی زیاد
  این کتابو دوست دارم
  لطفا لطفا

  پسندیده شده توسط 1 نفر

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s