دانلود کتاب صوتی و PDF _ سی بل _ فلورا ریتا شرایبر

sibel_www-avayebuf-wordpress-com

سی بل
نویسنده: فلورا ریتا شرایبر
مترجم: عباس داوری
کتاب زندگی یک دانشجوی هنر دانشگاه کلمبیا به نام “سیبل” دورست است که از اختلال هویت تفرقی رنج می برد . در این داستان اختلالی که در نتیجه تجارب دردناک دوران کودکی این دختر جوان منجر به شکل گیری 14 شخصیت متفاوت در او شده بود ، به تصویر کشیده شده است .
کتاب تاثیرگذار سی بل تالیف درسال 1974 منتشر شد که درآن شرح نحوه ی تشخیص یک مورد از حالت چند شخصیتی به صورت مشروح درمورد خانمی با نام مستعار سی بل دراین کتاب شرح داده شده است .در حدود 6 سال پس از انتشار این کتاب ، موضوع حقانیت و علمی بودنِ تشخیص بیماران چند شخصیتی که مورد قبول و تائید محافل پزشکی قرار گرفته بود ، با عنوان اختلال چند شخصیتی درکتاب تشخیص بیماریهای روانی چاپ شد . تضادها و اختلافهای زیادی هنوز درمورد چهره های شاخص و مشهور چند شخصیتی از جمله سی بل وجود داشته و هنوز وجود دارند . برخی حتی هنوز بر این باورند و تشخیص بیماری 14 شخصیتی درمورد این فرد را یاتروژنیک یا پزشک زا تلقی می کنند و آنرا نتیجه روشهای تشخیصی و درمانی پزشک درمانگر می دانند . این درحالی است که گروهی دیگر از صاحب نظران روش تشخیصی و درمانی موجود درکتاب سی بل را کاملاً علمی و واقعی تلقی می کنند و پــزشک مــعالج او دکترکرنلیا . ب . ویلبر را تحسین و روش کار او را تائید می کنند .
همانطور که دراین زمان وسایل ارتباط جمعی [ درآمریکا ] ازجمله کتاب ، سریالهای سینمائی ، فیلمهای سینمائی دراین زمینه به تبلیغ و ترویج این موضوع می پرداختند ، بر تعداد موارد تشخیص و معرفی این بیماران هم اضافه می شد . اگر تا سال 1980 درحدود 200 مورد از این بیماری تشخیص داده شده بود ، در فواصل سالهای 1980 تا 1990 درحدود 000/20 مورد از ایـن بیــماری ارائــه داده شد . یک پــژوهشگر به نام ژان آکو سلا گزارش کرده که در محدوده ی سالهای 1985 تا 1995 درحدود 000/40 مورد از این بیماری در نشریات علمی گزارش شده بودند که بیشتر تشخیص ها در آمریکای شمالیبه ویژه ایالات متحده داده شده بود .

دانلود فایل  PDF کتاب سی بل

دانلود فایل صوتی کتاب سی بل بخش یکم

دانلود فایل صوتی کتاب سی بل بخش دوم

دانلود فایل صوتی کتاب سی بل بخش سوم

 

avaye-buf-telegram

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s