دانلود کتاب صوتی _ توتم و تابو _ زیگموند فروید

 

tootem_va_taboo_www-avayebuf-wordpress-comتوتم و تابو
نویسنده: زیگموند فروید
این اثر به عنوان بزرگترین دستاورد ادیبانه فروید از آنِ کرانه های بی پروای حدس و گمان است.

او در این کتاب که نخستین و مهمترین اثرش در زمینه مردم شناسی است، این فرضیه را بسط می دهد که: گام سرنوشت ساز از تاریخ ابتدایی به تاریخ تمدن را پسرانی بر می دارند که با عصیان علیه پدرِ منفور او را به هلاکت می رسانند. آنگاه نوعی نظام اجتماعی را پدید می آورند که بنیادی ترین عهد و پیمان آن خودداری از هلاکت رقیب و زمینه سازی برای استقرار اخلاق است.

به عقیده فروید ارکان اصلی وجه متعالی انسان (دین و اخلاق و حس اجتماعی)، در تکامل نوع انسان و از عقده پدر حاصل شدند: دین و قید و بندهای اخلاقی از فرآیند مهار عقده اودیپ و حس اجتماعی از لزوم برطرف کردن رقابتی که در آن زمان در نسل جوان به قوت خود باقی مانده بود.

این کتاب در برگیرنده 4 مقاله است که نخست جدا از هم منتشر شدند. عناوین آنها عبارتند از:

· ترس از زنای با محارم
· تابو و دوگانگی عواطف
· اعتقاد به تأثیر ارواح، جادو و قدرت مطلق ذهنیات
· بازگشت دوره کودکی توتمیسم

دانلود فایل PDF توتم و تابو 

فایل های صوتی

دانلود فایل صوتی کتاب توتم و تابو بخش یکم

دانلود فایل صوتی کتاب توتم و تابو بخش دوم

دانلود فایل صوتی کتاب توتم و تابو بخش سوم

 

avaye-buf-telegram

One comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s