دانلود کتاب صوتی و PDF _ قصه ي آشنا _ احمد محمود

ghese_ashna_www.Avayebuf.Wordpress.Com.jpg

قصه ي آشنا
احمد محمود
انتشارات نگاه
احمد محمود نویسنده کتاب قصه آشنا نخستین داستان خود را با عنوان “صبح می شه” در سال ۱۳۳۴ با نام “احمد احمد” در مجله امید ایران منتشر کرد. او که در شناسنامه احمد اعطا نام داشت، پس از انتشار آن داستان نام نویسندگی خود را به احمد محمود تغییر داد. کسی که پس از کودتای 28 مرداد 1332 به همراه دانشجویان دیگر دانشکده افسری بازداشت شد و به علت تن ندادن به نوشتن توبه نامه و عدم قبول همکاری با حکومت پهلوی مدت ها در زندان باقی ماند و دچار مشکلات ریوی شد که همین بیماری نیز در نهایت 50 سال بعد باعث مرگ او شد.

قصه ي آشنا : دوستان قديمي دبيرستان قرار است دور هم جمع شوند .
جستجو : نارنجكي كه در باغچه پيدا شده و منفجر مي شود .
عصاي پيري : پيرزني كه بعد از مرگ همسرش فرزندان تمايل زيادي به نگه داري از او ندارند .
ستون شكسته : مرد كه از جنگ زده بودن خسته است و به خانه برگشته .
سايه : جا به جايي در زمان كشف حجاب و جنوب …
خركش : پسر در حال مستي خرها را مي كشد و به خركش معروف مي شود .

قسمت هاي زيبايي از كتاب

قد قد مرغ خانه را پر كرد . صداي پدر بلندش :ئي تخم مرغو ببند به گردنش از خونه بندازش بيرون ، انگار تخم طلا كرده !

مي لرزيد و فرياد مي زد كه ولد چموش آن دنيا جواب خدا را چه مي دي ؟ تو دلم مي گفتم تا روز قيامت خيلي وقت هست بابا ! تا آن وقت – العياذ بالله – فراموش مي شه كي نماز خوانده كي نماز نخوانده .

 

دانلود فایل PDF کتاب قصه ي آشنا

 

دانلود فایل صوتی کتاب قصه ي آشنا

avaye-buf-telegram

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s