دانلود کتاب صوتی و PDF _ من پسر صدام بودم _ لطیف یحیی و کارل وندل

Man_pesare_sadam_boodam_www.Avayebuf.Wordpress.Com.jpg

 

من پسر صدام بودم
نوشته  : لطیف یحیی و کارل وندل
ترجمه شده : عباس رضوانپور و افشین رضا پور

من پسر صدام بودم در زمان حیات رژیم صدام نوشته شده و گرچه روایتی مستند از زندگی عدی صدام حسین است اما در بعدی دیگر ، به کثافت پنهان خودکامگی در جامعه ی عراق می پردازد و تا آنجا پیش می رود که خواننده را به تهوع وامی دارد. قتل،شکنجه،ترور شخصیت،فحشا،سو استفاده از قدرت،چپاول،هراس …
لطیف یحیی ، بدل عدی صدام حسین و نویسنده این کتاب ، به رغم یکی دو مورد تناقض گویی،همه چیز را ، در حد ممکن،واقعی به تصویر کشیده و کتاب هولناکی را به رشته ی تحریر در آورده است: اما بی شک این وحشت که از لا به لای سطور این کتاب خود را می نمایاند، ساز کار و شیوه ی دیکتاتورها و جوامع دیکتاتور زده است.

دانلود فایل PDF کتاب من پسر صدام بودم

دانلود فایل های صوتی

دانلود فایل صوتی کتاب من پسر صدام بودم بخش یکم

دانلود فایل صوتی کتاب من پسر صدام بودم بخش دوم

دانلود فایل صوتی کتاب من پسر صدام بودم بخش سوم

دانلود فایل صوتی کتاب من پسر صدام بودم بخش چهارم

 

avaye-buf-telegram

One comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s