دانلود کتاب صوتی و PDF_ ارزش زن در دین های آسمانی _ دکتر احمد ایرانی

Arzesh_zann_dar_dinhaaye_asemani_www.Avayebuf.Wordpress.Com.jpg

ارزش زن در دین های آسمانی

نوشته : دکتر احمد ایرانی

دینهای سامی یا خاورمیانه ای بنیادگذاران و آغاز کنندگان ظلم و ستمی بر جنس زن هستند که به آنها جنبه آسمانی داده شده است. از آغاز پیدایش یهودیت، مسیحیت و اسلام به ویژه در دورانهایی که روحانیون این دینها دارای قدرت بوده اند، جنس زن با نابرابری شدید و ظلم و ستم روبرو بوده اند. هم اکنون زنان ایران در نتیجه چیرگی شیادان جامعه، سخت ترین دوران زندگی خود را می گذرانند. بختکی به نام اسلام و کابوسی به نام مذهب شیعه آنان را در زیر سنگینی خود خرد میکند.

 

دانلود فایل PDF کتاب ارزش زن در دین های آسمانی

فایل صوتی

 

دانلود فایل صوتی کتاب ارزش زن در دین های آسمانی

 

avaye-buf-telegram

 

One comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s