دانلود کتاب صوتی و PDF _ سوء تفاهم _ جان برایلی

soo_tafahom_www-avayebuf-wordpress-com

سوء تفاهم
نویسنده : آلبر کامو
سوء تفاهم تنها یک داستان یا نمایشنامه ساده نیست، بلکه قصه زندگی همه انسانها است، چرا که زندگانی همه ما مملو از سوء تفاهم است.
سوءتفاهم ماجرای زندگی مردی به نام “ژان” است که بعد از بیست سال دوری از مادر و خواهر خود، در حالی که ازدواج کرده و سرمایه ای کسب کرده است به خانه باز می گردد تا مادر و خواهرش را نیز در خوشبختی خود سهیم کند. او بعد از ورود به مهمانخانه ای که مادر و خواهرش آن را اداره می کنند متوجه می شود که …..

 

دانلود فایل PDF کتاب سوء تفاهم 

فایل های صوتی

دانلود فایل صوتی کتاب سوء تفاهم بخش یکم

دانلود فایل صوتی کتاب سوء تفاهم بخش دوم

 

avaye-buf-telegram

One comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s