دانلود کتاب صوتی  بیروت 75 اثر غاده السمان

photo_2017-10-23_03-47-31.jpg

بیروت 75

نویسنده :   غاده السمان

مترجم :  سمیه آقاجانی
ناشر: ماهی
سال انتشار: ۱۳۹۵
تعداد صفحات: ۱۴۴

کتاب حاضر، داستاني عربي است که رويدادهاي آن حول پنج شخصيت مي‌گردد که تک‌تکشان در بيروت دچار سرنوشتي شوم مي‌شوند. از نگاه نويسنده بيروت همچون همه شهرهاي بزرگ دنيا، بهشت فرادستان است و دوزخ فرودستان. سرنوشت جواناني چون «ياسمينه» و «فرح» شوم است، چراکه با دست‌خالي مي‌خواهند در اين شهر به شهرت و پول برسند. «ياسمينه» که از دمشق به بيروت مي‌آيد، اين شهر را مهد آزادي مي‌بيند. اين نماد زن عرب خواهان تغيير زندگي‌اش در جامعه عربي است.

 

 

 

دانلود فایل صوتی کتاب  بیروت 75 بخش یکم

دانلود فایل صوتی کتاب  بیروت 75 بخش دوم

دانلود فایل صوتی کتاب  بیروت 75 بخش سوم

دانلود فایل صوتی کتاب  بیروت 75 بخش چهارم

 

85  avaye-buf-telegram

One comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s