فایل صوتی و پی دی اف افغانستان در مسیر تاریخ میرغلام محمد (غبار)

 

photo_2018-01-19_04-09-58.jpg

 

نام کتاب: #افغانستان_درمسیرتاریخ

نویسنده: #میرغلام_محمد (غبار)

دو جلدی

 

کتابشناسی: «افغانستان در مسیر تاریخ» تنها کتاب تاریخ افغانستان است که با چشمان باز و وجدان بیدار به رشته تحریر درآمده و مثل دیگر کتابهای تاریخ افغانستان فقط به سرگذشت شاهان مستبد اکتفا نکرده بلکه مبارزات و رشادت های مردم افغانستان علیه اشغالگران خارجی و خاینان داخلی را نیز بصورت شایسته به تصویر کشیده است.

 

مجموعه  فایل های پی دی اف  کتاب

دانلود فایل صوتی کتاب افغانستان در مسیر تاریخ 

 

 

مجموعه  فایل های صوتی  کتاب جلد یکم

 

دانلود فایل صوتی کتاب افغانستان در مسیر تاریخ جلد یکم بخش یکم

دانلود فایل صوتی کتاب  افغانستان در مسیر تاریخ جلد یکم بخش دوم

دانلود فایل صوتی کتاب افغانستان در مسیر تاریخ جلد یکم بخش سوم

دانلود فایل صوتی کتاب افغانستان در مسیر تاریخ جلد یکم بخش چهارم

دانلود فایل صوتی کتاب  افغانستان در مسیر تاریخ جلد یکم بخش پنجم

دانلود فایل صوتی کتاب افغانستان در مسیر تاریخ جلد یکم بخش ششم

دانلود فایل صوتی کتاب افغانستان در مسیر تاریخ جلد یکم بخش هفتم

دانلود فایل صوتی کتاب  افغانستان در مسیر تاریخ جلد یکم بخش هشتم

دانلود فایل صوتی کتاب افغانستان در مسیر تاریخ جلد یکم بخش نهم

دانلود فایل صوتی کتاب افغانستان در مسیر تاریخ جلد یکم بخش دهم

دانلود فایل صوتی کتاب  افغانستان در مسیر تاریخ جلد یکم بخش یازدهم

دانلود فایل صوتی کتاب افغانستان در مسیر تاریخ جلد یکم بخش دوازدهم

دانلود فایل صوتی کتاب افغانستان در مسیر تاریخ جلد یکم بخش سیزدهم

دانلود فایل صوتی کتاب  افغانستان در مسیر تاریخ جلد یکم بخش چهاردهم

 

 

مجموعه  فایل های صوتی  کتاب جلد دوم

 

دانلود فایل صوتی کتاب افغانستان در مسیر تاریخ جلد دوم بخش یکم

دانلود فایل صوتی کتاب  افغانستان در مسیر تاریخ جلد دوم بخش دوم

دانلود فایل صوتی کتاب افغانستان در مسیر تاریخ جلد دوم بخش سوم

دانلود فایل صوتی کتاب افغانستان در مسیر تاریخ جلد دوم بخش چهارم

دانلود فایل صوتی کتاب  افغانستان در مسیر تاریخ جلد دوم بخش پنجم

دانلود فایل صوتی کتاب افغانستان در مسیر تاریخ جلد دوم بخش ششم

دانلود فایل صوتی کتاب افغانستان در مسیر تاریخ جلد دوم بخش هفتم

دانلود فایل صوتی کتاب  افغانستان در مسیر تاریخ جلد دوم بخش هشتم

دانلود فایل صوتی کتاب افغانستان در مسیر تاریخ جلد دوم بخش نهم

دانلود فایل صوتی کتاب افغانستان در مسیر تاریخ جلد دوم بخش دهم

دانلود فایل صوتی کتاب  افغانستان در مسیر تاریخ جلد دوم بخش یازدهم

دانلود فایل صوتی کتاب افغانستان در مسیر تاریخ جلد دوم بخش دوازدهم

دانلود فایل صوتی کتاب افغانستان در مسیر تاریخ جلد دوم بخش سیزدهم

دانلود فایل صوتی کتاب  افغانستان در مسیر تاریخ جلد دوم بخش چهاردهم

دانلود فایل صوتی کتاب افغانستان در مسیر تاریخ جلد دوم بخش پانزدهم

دانلود فایل صوتی کتاب  افغانستان در مسیر تاریخ جلد دوم بخش شانزدهم

دانلود فایل صوتی کتاب افغانستان در مسیر تاریخ جلد دوم بخش هفدهم

دانلود فایل صوتی کتاب افغانستان در مسیر تاریخ جلد دوم بخش هجدهم

دانلود فایل صوتی کتاب  افغانستان در مسیر تاریخ جلد دوم بخش نوزدهم

 

دانلود فایل صوتی کتاب افغانستان در مسیر تاریخ جلد دوم بخش بیستم

دانلود فایل صوتی کتاب  افغانستان در مسیر تاریخ جلد دوم بخش بیست و یکم

دانلود فایل صوتی کتاب افغانستان در مسیر تاریخ جلد دوم بخش بیست و دوم

دانلود فایل صوتی کتاب افغانستان در مسیر تاریخ جلد دوم بخش بیست و سوم

 

 

85  avaye-buf-telegram

photo_2018-01-19_04-09-58.jpg

2 comments

  1. با سلام و تشکر از زحمات شما عزیزان،

    فایل های صوتی قسمت سیزدهم جلد دوم کتاب اشتباه اپلود شده اند. فایل های قسمت چهاردهم جلد دوم دوبار اپلود شده اند.

    با تشکر

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s