کتاب صوتی مانیفست کمونیست – کارل مارکس و فردریک انگلس

 

photo_2018-08-03_13-44-44

 

فرمت کتاب : فایل صوتی 🔊

نام کتاب : #مانیفست_کمونیست

نویسنده : #کارل_مارکس و #فردریک_انگلس

راوی : #مجیدیعقوبی_نژاد

تعداد فایل : 6 عدد فایل صوتی 2.5 ساعت

کار مشترک از آوای بوف و پرشنگ بوک
@PARSHANGBOOK _ @AVAYeBUF

«مانیفست کمونیست» اثری سیاسی است که در قرن نوزدهم از سوی کارل مارکس و فردریک انگلس نوشته شده ‌است. این کتاب را می‌توان از تاثیرگذارترین متن‌های سیاسی تمام تاریخ دانست زیرا اکثریت قریب به اتفاق کمونیست‌های دنیا می‌پنداشتند این کتاب نسخه درمان دردهای بشر است.

«مانیفست» در واقع برنامه «اتحادیه کمونیست» بود که از سوی مارکس و انگلس منتشر شد. تز اصلی این برنامه چگونگی سرنگونی سرمایه‌داری با عمل انقلابی پرولتاریا و حرکت به سوی جامعه‌ای بی‌طبقه است. اثری منظم و به اصطلاح علمی، که عهده‌دار تبیین مطالبات اجتماعی ـ سیاسی کارگرانی بوده است که با وجود کثرت جمعیت، همواره مطالباتشان از سوی بورژوازی (که به واقع اقتدار سیاسی و اقتصادی خود را مدیون این طبقه بود) پشت گوش انداخته می‌شد.

 

 

 

دانلود کتاب صوتی مانیفست کمونیست

 

آدرس کتاب در کانال تلگرام

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s