آیا قرآن کلام آفریدگار است – خاموش

1033

فرمت : فایل صوتی 🔊

نام داستان : #آیاقرآن_کلام_آفریدگاراست

#خاموش

دسته‌بندی : #نقد #اسلام

راوی : #قاسم_قره_داغی

ویرایش : #ساسان_قره_داغی

⛔️ #ممنوعه⛔️

معرفی

کلیه نوشته های این کتاب بر پایه قرآن می باشد و از استناد به هر منبع دیگر تا حد امکان خودداری شده است. اولین حرفی که مسلمانان در مورد قرآن می گویند اینکه، تو نمیتوانی قرآن را بفهمی چون نیاز به تفسیر دارد در حالیکه بارها در سوره های مختلف قرآن تأکید شده که قرآن را برای پندآموزی «آسان» کردیم.

 

 

دانلود کتاب بصورت یکجا 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s