تجاوز بهشتی

فاطمه الگوی زن ایرانی ولی اسیر خرافات پدر و جهل اسلام و جنایت بود فاطمه به گفته مسلمانان عاشق پدرش بود ولی پدر دین خود را به او با تجاوز ادا می کرد علی از کودکی همراه محمد و اسباب دست محمد در گردنکشی های او بود عشق محمد به فاطمه را آسمانی می پنداشت در حالی که او مورد ظلم و ستم این مجریان نادان دین کذایی بود
كان رسول الله (ص) لاینام حتى یقبل عرض وجنة فاطمة (ع) أو بین ثدییها.
و عن جعفر صادق (ع) كان النبی(ص) لاینام لیلة حتى یضع وجهه بین ثدیی فاطمة (ع)
رسول الله نمی‌خوابید مگر اینکه گونه‌ی فاطمه یا بین دو پستانش را می‌بوسید و از جعفر صادق نقل است که رسول الله نمی‌خوابید مگر اینکه صورتش را بین دو پستان فاطمه قرار می‌داد.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s