حجاب

مذهب زندانی مخوف با میله های جهل زنان را در محاصره قرار دادند زن حق انتخاب پوشش و یا تفکر را نداریم انظر اسلام و مسلمانان فقط ‌
وسیله ای برای آسایش یا به قول علما دفع نیاز مردان هستند
ولی زمان آن رسیده که زنان آگاه شوند حقوق را بشناسند و آنچه برای خودشان دوست دارند بدست آورند شاید شکستن سد جنسیت همین حالا باشد فریاد بزنید برابری جنسیت را

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s