سنگسار


هنر را باید در راه مبارزه با جهل و خرافات و احیای حقوق اقشار تحت ستم استفاده کرد
داستان زندگی ثریا منوچهری داستانی است غم انگیز از زندگی یک زن تحت ستم در جمهوری نکبت بار اسلامی با قوانین ضد بشری اش
ثریا در هنگام مرگ ۳۵ سال بیش نداشت و دارای هفت فرزند بود
شوهرش که نگهبان زندان بود و قصد ازدواج دوباره داشته واز آنجا که نمیتوانسته خرج دو زن را بدهد به ثریا با داشتن ۷ فرزند پیشنهاد طلاق میدهد ولی ثریا در پی احقاق حقوق خویش بوده وبا طلاق بدون دریافت مهریه موافقت نمی کند واز آنجا که از لحاظ معیشت تحت فشار بوده در منزل مرد ی که همسرش فوت کرده وبا یک فرزند معلول زندگی میکرده مشغول به کار میشود و همین بهانه ای میشود که شوهر او با همکاری کدخدا ده و اخوند پیشنماز به او اتهام زنا زده و با کمال بیشرمی و قساوت حیوانی او را سنگسار نمایند
خلق اینگونه آثار نمیگذارد این جنایات بفراموشی سپرده شود .

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s