کلاه و حجاب


زنانی که چارچوب‌های محدود‌کننده‌‌ای را که فقط به دلیل زن بودن‌شان و به اسم فرهنگ و دین بر آن‌ها تحمیل شده بشکنند، زنانی که عمل‌شان، نگاه‌شان، و یا کلام‌شان خطوط قرمز فرهنگی، دینی، و یا اجتماعی را به چالش کشیده‌ اند، و جامعه را آماده‌ی پذیرفتن نگاه جدیدی به مسائل مرتبط با زنان کرده ‌‌اند. این زنان از سرزمین پارس هستند و مستحق آزادی و استقلال هستند

زنان آزادانه با رنگ بازی خواهند کرد زنان فردای ایران زمین نابودی مزه گس آزادی خود را مدیون زنان آزاد اندیش امروز خواهند بود

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s