دانلود کتاب PDF _ ژ‌ن خودخواه _ ریچارد داوکینز

ژ‌ن خودخواه نوشته : ریچارد داوکینز داوکینز آشکارا خداناباور است و از منتقدان بنام مذهب بشمار می‌آید. برخی او را بی خدایی ستیزه جو (

Continue reading

Rate this:

1 13 14 15 16 17