کتاب فایل PDF _ دین سازان بی‌خدا _ دکتر مسعود انصاری

دین سازان بی‌خدا نوشته : زنده یاد دکتر مسعود انصاری دین عبارت از یک رشته عقاید خرافی و بدون پایه نسبت به نیروهای برتر از

Continue reading

Rate this:

کتاب صوتی _براندازی ضدّ ولایت فقیه بر اندازی حکومت اسلامی _ رامین کامران

براندازی ضدّ ولایت فقیه بر اندازی حکومت اسلامینوشتهٔ «رامین کامران» طرف خطاب این کتاب همه آزادی‌خواهان ایرانی هستند، تمام آنهایی که معتقدند ایران و ایرانیان

Continue reading

Rate this:

1 14 15 16 17