کتاب صوتی الهه شرقی . رویا خسرونجدی

تان بسیار غلیظ و پرکشش است.عشقی نامتعارف میان پسری فرانسوی و دختری ایرانی که در سیته پاریس شکل می گیرد… عشقی پرشور و غیر طبیعی پسر به دختر فاجعه می آفریند

ادامهٔ نوشته

امتیاز بدهید: