دجال - نیچه

کتاب صوتی و PDF دجال | نویسنده فریدریش ویلهلم نیچه

کتاب صوتی و PDF دجال | نویسنده فریدریش ویلهلم نیچه
چاپ 1352 | نشر صوتی آوای بوف

Continue reading

Rate this:

مجموعه شعر انتقادی سیاسی شیخنامه – به کوشش قاسم قره داغی

کتاب : #شیخنامه
به کوشش : #قاسم_قره_داغی
ناشر : #آوای_بوف
سال انتشار : 1399
#کتاب_بوف 6
کتاب شیخـنامه، مجموعه بینظیر اشعار  سیاسی انتقادی درباره‌ی رهبران جمهوری اسلامی و اوضاع فعلی ایران، با طنزی گزنده و پرخاشگرانه و منتقد و تیزبینانه

Continue reading

Rate this: