کلاه و حجاب

زنانی که چارچوب‌های محدود‌کننده‌‌ای را که فقط به دلیل زن بودن‌شان و به اسم فرهنگ و دین بر آن‌ها تحمیل شده بشکنند، زنانی که عمل‌شان،

Continue reading

Rate this: