کتاب صوتی و پی دی اف _ تاریخ تحول ضبط موسیقی درایران _ ساسان سپنتا

  تاریخ تحول ضبط موسیقی درایران نویسنده :  ساسان سپنتا توضیحات: این کتاب گزارشی از تاریخ ضبط موسیقی در ایران در این کتاب به دیدار

Continue reading

Rate this: