رنگین کمانی ها

همجنسگرایی در درون مسجد مجاز است در بیرون مسجد حکم اعدام دارد شما از روى شهوت به جاى زنان با مردان درمى ‏آميزيد آرى شما

Continue reading

Rate this: