این شکسته ها | نویسنده: جمال میرصادقی | گویش ح. پرهام

این شکسته ها | نویسنده: جمال میرصادقی | انتشارات : رز | گویش ح. پرهام | کتابهای صوتی آوای بوف 📕 نام کتاب : #این

Continue reading

Rate this:

مجموعه داستان کوتاه شبهای تماشا و گل زرد | نویسنده: جمال میرصادقی

مجموعه داستان کوتاه شبهای تماشا و گل زرد | نویسنده: جمال میرصادقی | گویش ح. پرهام | کتابهای صوتی آوای بوف

شامل:
از پشت پرده های مه
فاجعه
باران
جویبار
ته کوچه های خلوت
ماه چراغ صحرا
شب شبی تاریک
شبهای تماشا و گل زرد

Continue reading

Rate this: