خاک آشنا | نویسنده اسماعیل فصیح

خاک آشنا | نویسنده : اسماعیل فصیح | گویش : ح. پرهام | آوای بوف | کتاب صوتی

تفاوت این کتاب در پرداختن به حاشیه هاست. آن چه در کتاب های دیگر اسماعیل فصیححاشیه بود.

ادامهٔ نوشته

امتیاز بدهید:

1 2