خاطرات صفرخان (صفر قهرمانیان) | در گفتگو با علی‌اشرف درویشیان

خاطرات صفرخان (صفر قهرمانیان) سی و دو سال مقاومت در زندان‌های شاه در گفتگو با علی‌اشرف درویشیان | اثر علی اشرف درویشیان | گویش : رعنا | تولید آوای بوف | کتاب صوتی

Continue reading

Rate this: