دانلود کتاب صوتی ماموریت در تهران _ رابرت هایزر

ماموریت در تهران خاطرات ژنرال هایزر نویسنده :  رابرت هایزر ماموریت در تهران خاطرات ژنرال آمریکایی رابرت هایزر از تهران است. او در آخرین روزهای

Continue reading

Rate this: