خرد کشی روشنفکران و انقلاب اکتبر | اثر خسرو ناقد | اجرا: مهسا بدیعی | نشر صوتی: آوای بوف

نام کتاب : # خردکشی روشنفکران و انقلاب اکتبر نویسنده : #خسرو_ناقد ناشر : نی راوی: #مهسا_بدیعی تعدادصفحات : 261 صفحه دسته بندی: #تاریخ #نقد

Continue reading

Rate this: