داستان کوتاه تولد -اسماعیل فصیح

اسماعیل فصیح ۱۳۱۳– ۱۳۸۸، داستان‌نویس و مترجم ایرانی بود. فصیح نویسنده‌ای است که آثارش براساس واقعیت های موجود نوشته شده و رخدادهای روز در آن

Continue reading

Rate this:

رفیق آیت الله | comrade ayatollah | نوشته امیر عباس فخر آور

چکیده کتاب: کتاب رفیق آیت الله در ده فصل و 700صفحه، به بررسی اسناد مربوط به نقش کلیدی سازمان امنیت شوروی در طراحی و اجرای انقلاب اسلامی در بهمن ۱۳۵۷ خورشیدی می پردازد. این کتاب و نویسنده آن پس از انتشار با حواشی بسیاری روبرو بوده 

Continue reading

Rate this:

1 22 23 24