کتاب صوتی چهره ها . نویسنده : فریدون مجلسی

این مجموعه حاوی زندگی‌نامه آن چهره‌ها نیست؛ بلکه به اختصار به اثرگذاری‌های برجسته این چهره‌ها بر محیط ملی و پیرامونی و بر جهان اشاره دارد.

ادامهٔ نوشته

امتیاز بدهید: