داستان کوتاه صوتی باغ سنگ – نوشته ی سیمین دانشور – با صدای سمیرا گودرزی

داستان کوتاه باغ سنگ – نوشته ی سیمین دانشور رابا صدای سمیرا گودرزی از آدرس زیر بشنوید: 1- دانلود  داستان صوتی با صدای سمیرا گودرزی از مدیا فایر

Continue reading

Rate this: