دیوانه و شاه | نمایش نامه | نویسنده : سنبل رحیمی | ناشر : آوای بوف

دیوانه و شاه| نمایش نامه | نویسنده : سنبل رحیمی | ناشر : آوای بوف
.

نگاهی آزاد به حکایاتی از:
«مصیبت‌نامه»، «اسرارنامه»، «الهی‌نامه» و «منطق‌الطیر» عطار نیشابوری.

ادامهٔ نوشته

امتیاز بدهید: