کتاب صوتی مبارزه نوجوانان با عادت های فکری منفی نویسنده : ماری کاراپتیان آلوورد، آنه مک گراث

فرمت کتاب : فایل صوتی 🎼💽📕 کتاب : مبارزه نوجوانان با عادت های فکری منفی نویسنده : ماری کاراپتیان آلوورد، آنه مک گراث   مترجمان

ادامهٔ نوشته

امتیاز بدهید:

کتاب صوتی افكار مزاحم در اختلال‌هاي باليني (تئوري تحقيقات و درمان) _ نویسنده : ديويد ا. كلارك

فرمت کتاب : فایل صوتی 🎼💽📕 کتاب : افكار مزاحم در اختلال‌هاي باليني (تئوري تحقيقات و درمان) نویسنده : ديويد ا. كلارك   مترجم :

ادامهٔ نوشته

امتیاز بدهید: