کتاب جهان درپوست گردو -استیون هاوکینگ

کتاب جهان درپوست گردو دنباله کتاب تاریخچه زمان است به همراه آخرین نظرات استیون هاوکینگ درباره سیاه چاله ها ، به انضمام مصاحبه لاری کینگ

Continue reading

Rate this: