کتاب فایل صوتی مسئله چین – نویسنده براتراند راسل

فرمت کتاب : فایل صوتی 🔊  

نام کتاب : مسئله چین

دسته‌بندی : چین ، سیاست ، علوم اجتماعی و سیاسی ، تاریخ جهان

نویسنده : براتراند راسل

مترجم : امیر سلطان زاده

چاپ  : 1394

انتشارات : علم

تعداد صفحات : 290

تعداد فایل :  19   عدد فایل صوتی

راوی : ملیحه عجم

Continue reading

Rate this: