اسلام رادیکال؛ مجاهدین ایرانی| یرواند آبراهامیان | مترجم: فرهاد مهدوی | تولید صوتی آوای بوف

اسلام رادیکال؛ مجاهدین ایرانی| یرواند آبراهامیان | مترجم: فرهاد مهدوی | تولید صوتی آوای بوف

کتاب پژوهشی است در تاریخ معاصر ایران و سازمان مجاهدین

ادامهٔ نوشته

امتیاز بدهید:

دانلود کتاب صوتی و پی دی اف _ ایران بین دوانقلاب _ یرواند آبراهامیان

نام کتاب : ایران بین دوانقلاب نویسنده : یرواند آبراهامیان مترجم: کاظم فیروزمند، حسن شمس‌آوری، محسن مدیر شانه‌چی موضوع: تاریخ ایران یرواند آبراهامیان استاد ایرانی‌الاصلِ

ادامهٔ نوشته

امتیاز بدهید: