بیوگرافی –  حوریه قره داغی

hoo

بیوگرافی 

حوریه قره داغی روانشناس ، رادیولوژیست ، نقاش. تحصیلات دانشگاهی خود را در رشته رادیولوژی از دانشگاه تهران و رشته  روانشناسی را در کرج گذرانده و  بعد از فارغ التحصیلی در هر دو رشته در بیمارستانهای مختلف مشغول به کار بوده  است . فعالیت های سیاسی خود را از دوران دانشجویی شروع کرده و از بنیانگذاران و فعالین سایت اینترنتی آوای بوف می باشند که به نشر و توزیع کتابهای ممنوعه و چاپ شده در خارج از کشور می پردازند  ، بیشتر این کتاب‌ها به صورت صوتی تولید می‌شوند .ایشان علاوه بر فعالیت های سیاسی به فعالیت های اجتماعی از جمله کمک به کودکان کار ، جمع‌آوری کمک های مالی در زمینه کمک به کودکان سرطانی و فراهم آوردن امکانات بیمارستانی برای کودکان بی‌سرپرست می پرداختند .

ابتدا نقاشی را فقط بعنوان یک هنر و سرگرمی شروع نمودند و به تدریج با تلفیق هنر و مبارزه نقاشی را وسیله ای برای مبارزه و آگاه سازی و احقاق حقوق پایمال شده استفاده کردند .

در ایران برای انتقاد از قوانین عقب افتاده قصاص و علم بی محتوای حدیث چندین اثر هنری خلق کردند که برای یکی از این نقاشی ها از طرف آیت الله نوری همدانی و مکارم شیرازی فتوای ارتداد صادر شد. آثار ایشان اکثرا در انتقاد و اعتراض به قوانین عقب افتاده اسلامی خلق شده است . بوم ، رنگ و قلم را اسلحه ای برای جنگیدن با این حکومت سیاه قرون وسطایی تبدیل کرده و به دلیل ظلم مضاعفی که بر زنان در جامعه قرون وسطایی ایران می رود ، و فشاری که این قشر از جامعه به علت مسلط بودن قوانین اسلامی بر آنها وارد می شود ایشان را بر آن می دارد که از هنر خود بدون ترس و وحشت از آخوند متحجر برای دفاع از حقوق انسان های تحت ظلم مخصوصاً زنان استفاده کنند .

به اعتقاد ایشان در این دوران سیاه روشنفکران ، هنرمندان و مبارزان راه آزادی وظیفه حساس و مهمی برعهده دارند و هر کس به هر طریقی که می تواند باید برای شکستن این تابو و تقدس دروغین و حکومت پوشالی اقدام نماید . مبارزه با خرافات و قوانین حمورابی اسلامی هدف بیشتر نقاشی های ایشان است.

در طی سالهای اقامت در اروپا با وجود خطرات فراوان بر سر راه مخالفان بخصوص برای خالق این آثار، ایشان چندین نمایشگاه موفق از نقاشی های خود دایر کرده است.

ابتدا نقاشی را با سبک رئال شروع می کند ولی از آنجا که  فهم  سبک هنری رئال برای عموم آسان است و فقط حس زیبایی لذت و ذوق را در بیننده بیدار می کند ، رو به سبک سوررئال می آورد تا بتواند هنر را در خدمت مبارزه بگیرد چرا که هر گاه نقاشی گویای پیامی باشد ، مانند شعار برای معترضان و یا تلنگر برای افرادی خواهد بود. آثار سوررئال ایشان با موضوعات مبارزه با خرافات و عقب ماندگی های جامعه بیننده را وادار به تفکر می کند.

به اعتقاد این هنرمند این نقاشی ها می تواند برای بیدار کردن و آگاه کردن افراد جامعه تلنگر بسیار مهمی باشد. زیرا اثری که یک نقاشی در ذهن ایجاد می کند بسیار موثر تر از خواندن یا شنیدن آن مطلب است .

کتابشناسی :

1- نقش بتان – نشر آوای بوف

2- نسل کشی ایرانیان | جنایات مبلغان دینی در عصر معاصر – در 33 جلد – نشر آوای بوف 

پست های  ارسال شده این کاربری