مجموعه آثار احمد کسروی

کتابهای این صفحه در حال تکمیل است

ردیفنام کتاب موضوعلینک صوتیلینک PDF تصویر
1تاریخ هیجده ساله ی آذربایجاندانلود دانلود
2تاریخ مشروطه ایران – جلد 1و 2  دانلود دانلود
3 کتاب تاريخچه شير و خورشيد  دانلود دانلود
4کتاب صوتی شیعیگری  دانلود دانلود
5 ده سال در عدلیه  (تلگرام)زندگی نامه دانلود دانلود
6کتاب صوتی  صوفیگری دانلود دانلود
7کتاب   فرهنگ چیست؟ دانلود دانلود
8 نادر شاه | گردآوری احمد کسروی دانلود دانلود
9 گامهایی در الفبای فارسی دانلود دانلود
10آذری یا زبان باستان آذربایجان دانلود دانلود
11چرا از عدلیه بیرون آمدم تهران، ۱۳۲۳ زندگی نامه دانلود دانلود
12بهایی گری دانلود
13کتاب دادگاه دانلود
14در پاسخ بدخواهان دانلود
15دفاعیات دانلود
16دین و جهان دانلود
17دولت به ما پاسخ دهد دانلود
18 امروز چاره چیست دانلود
19فرهنگ است يا نيرنگ ؟ دانلود
20كسروي و برخورد فرهنگي شرق با غرب دانلود
21 قتل کسرویدانلوددانلود
22 گفت و شنید
23حافظ چه می گوید دانلود
24حاجيها ي انبادارچه ديني دارند ؟دانلود
25کافنامه دانلود
26 کار و پیشه و پول دانلود
27خواهران و دختران مادانلود دانلود
28نقش روهانیت در تاریخ معاصر ایران دانلود
29 پاكخويي گفتارهايي از مهنامه پيمان دانلود
30 پیامی به دانشمندان اروپا و آمریکا دانلود
31پندارها دانلود
32پیرامون اسلام دانلود
33پیرامون خرد دانلود
34 پیرامون روان دانلود
35سرنوشت ایران چه خواهد بود دانلود
36شهرياران گمنام تلگرامدانلوددانلود
37 تواريخ طبرستان و یادداشتهای ما دانلود
38 واژه نامه زبان پاك دانلود
39 ورجاوند بنیاد دانلود
40زندگينامه كسروي (سيداحمد) دانلود
41 جنگ های ایران و یونان دانلود
42امروز چاره چیست؟دانلود
دانلود
ادامه
آثار کسروی - آوای بوف
آثار کسروی – آوای بوف

کتاب های این صفحه در حال تکمیل است 

 

کتاب شناسی احمد کسروی

به کوشش محمّد امینی

نوشتارهای چاپ شده کسروی در تبریز، همه به عربی بود و نخستین کار او به فارسی، آذری یا زبان باستان آذربایجان در سال ۱۳۰۴ بود. شمار اندکی از کارهای کسروی به زبان های اروپایی برگردانده شده اند. افزون بر کارهایی که برای آموزش عربی در تبریز نوشته بود، تاریخ هیجده ساله آذربایجان را هم نخست به عربی نوشت و شیعی گری را هم خود او به عربی برگرداند.

کتاب های درسی به عربی

شریعت احمدی گویا نخستین بار در سال ۱۲۹۳ در تبریز چاپ شده است. کتابی است که کسروی برای آموزش شاگردانش بهره می گرفته است
النجمة الدُریّه تبریز، ۱۲۹۴؛ کتاب آموزشی به عربی است که کسروی در “مموریال اسکول” امریکایی به شاگردانش درس می داده
الدرّة الثمینه تبریز، ۱۲۹۷؛ کتاب آموزشی به عربی است
خلاصة النحو تبریز، ۱۲۹۷؛ همراه با الدرة الثمینه چاپ شده است

نوشتارهای عربی در لبنان

مَقتَل سفیر امریکا فی طهران مجلة العرفان، صیدا، لبنان، جلد ۹، شماره ۱، سپتامبر ۱۹۲۳. مجله العرفان را شیخ احمد عارف الزین جبل عاملی نویسنده تاریخ صیدا و مختصرتاریخ الشیعة، از سال ۱۹۰۹ در صیدا منتشر می کرد.
آذربیجان فی ثمانیة عشرعاماً مجلة العرفان، جلد ۹، شماره های ۱ تا ۱۰. کسروی تاریخ هیجده ساله آذربایجان را نخست به عربی نوشت و برای مجله العرفان در شهر صیدای لبنان فرستاد. ده سال بعد آن را به فارسی برگرداند و با افزوده هایی در مدت شش سال در پیمان به چاپ رسانید.
عربستان و الشیخ خزعل خان مجلة العرفان، جلد ۹، شماره ۶
قهوة سوراة صیدا، لبنان، ۱۳۰۳ (۱۹۲۴)؛ برگردان کتاب Le Café de Surate نویسنده فرانسوی برناردن دوسن پیر به عربی است
حقایق عن اسپرانتو صیدا، لبنان، ۱۳۰۳ (۱۹۲۴)؛ کتابی است به عربی در باره زبان اسپرانتو

زندگی نامه

زندگانی من، تهران، ۱۳۲۳
ده سال در عدلیه تهران، ۱۳۲۳
چرا از عدلیه بیرون آمدم تهران، ۱۳۲۳

تاریخ پژوهی

قیام شیخ محمد خیابانی اهواز، ۱۳۰۲؛ یادداشت هایی است که کسروی به درخواست کاظم زاده ایرانشهر نوشته و تا سال ها پس از کشتن وی، جداگانه به چاپ نرسیده است.
شیخ صفی و تبارش تهران، ۱۳۰۶؛ نخست در ماهنامه آینده چاپ شد و با افزوده هایی در سال ۱۳۲۳ در دفتری جداگانه به چاپ رسید.
شهریاران گمنام در سه بخش؛ تهران، ۱۳۰۷، ۱۳۰۸ و ۱۳۰۹
کارنامه اردشیر بابکان به پهلوی با برگردان فارسی؛ تهران، ۱۳۰۸
نام های شهرها و دیه در دو بخش؛ تهران، ۱۳۰۸ و ۱۳۰۹
تاریخچه شیرو خورشید تهران، ۱۳۰۹
تاریخ پانصدساله خوزستان تهران، ۱۳۱۲
تاریخ هیجده ساله آذربایجان در شش بخش؛ تهران، از ۱۳۱۳ تا ۱۳۱۹
گلچینی از کتاب پلوتارخ تهران، ۱۳۱۵
تاریخ مشروطه ایران در سه بخش؛ تهران، ۱۳۱۹، ۱۳۲۰، ۱۳۲۱
تاریخ چپق و قلیان تهران، ۱۳۲۳
مشعشعیان یا بخشی از تاریخ خوزستان تهران، آبان ۱۳۲۴؛ بخش نخست تاریخ پانصد ساله خوزستان است که پیشتر در سال ۱۳۱۲ به چاپ رسید. کسروی این بخش را با بازبینی های بسیار در دفتری جداگانه به چاپ رساند.
مردم یهود؛ کسروی نوشتن این کتاب را را در آذرماه ۱۳۲۴ آغاز کرد و بیش از هفده برگ آن را ننوشته بود که به که نگارش سه دفتر دیگر پرداخت و ترور او در اسفندماه، پایان دادن به این نوشتار را ناشدنی ساخت. آن برگ ها نخستین بار در دی ۱۳۲۵ به چاپ رسید.
پیدایش آمریکا تهران، ۱۳۲۴؛ برگردانی است از ترکی استانبولی (که خود برگردانی از انگلیسی بوده) به فارسی با افزایش و دگرگونی هایی

زبان شناسی

اللغت الترکیه فی ایران مجلة العرفان، جلد ۸، شماره های ۲ تا ۵، نوامبر ۱۹۲۲ تا فوریه ۱۹۲۳
آذری یا زبان باستان آذربایجان تهران، ۱۳۰۴
زبان پاک تهران،

نقد و نظریه پردازی دینی و اجتماعی

آیین در دو بخش، تهران ۱۳۱۱ و ۱۳۱۲
مقدمه بر عفاف نامه، تهران، ۱۳۱۳
راه رستگاری تهران، ۱۳۱۶
خدا با ماست تهران، اردیبهشت ۱۳۲۱
درپیرامون اسلام تهران، شهریور ۱۳۲۲
درپیرامون خِرَد تهران، مهر ۱۳۲۲
ورجاوند بنیاد تهران، ۱۳۲۲
صوفیگری تهران، آبان ۱۳۲۲
فرهنگ چیست؟ تهران، آبان ۱۳۲۲
شیعیگری تهران، بهمن ۱۳۲۲؛ نخست با نام بخوانید و داوری کنید به چاپ رسید و در چاپ های آتی به شیعی گری نام آور شد
پندارها تهران، دی ۱۳۲۲
بهایی گری تهران، بهمن ۱۳۲۲
در پاسخ به بدخواهان تهران، تیر ۱۳۲۳. در سال ۱۳۲۳، کسانی با نام ساختگی م. توحیدی کتاب تناقضات پیمان و پرچم را در چاپخانه علمیه تبریز به چاپ رساندند. در پاسخ به بدخواهان کسروی در واکنش به این نوشتار بود.
دین و جهان تهران، ۱۳۲۳
گفت و شنید تهران، آذر ۱۳۲۳
در پاسخ حقیقت گو تهران، فروردین ۱۳۲۴؛ بازچاپ چند گفتار است که کسروی پیشتر در پاسخ به کسی با نام ساختگی “حقیقت جو” در سال پنجم پیمان در ۱۳۱۸ نوشته بود
گفت و گو: استاد رجبعلی دین یاد می گیرد، تهران، شهریور ۱۳۲۴
حاجی های انباردار تهران چه دینی دارند؟ مهر ۱۳۲۴
شیخ قربان از نجف می آید تهران، مهر ۱۳۲۴
عطسه به صبر چه ربط دارد؟ تهران، مهر ۱۳۲۴
بدارلشریعه شعر سروده تهران، آذر ۱۳۲۴
در پیرامون جانوران تهران، آذر ۱۳۲۴
در پیرامون روان تهران، ۱۳۲۴
انکیزیسیون درایران آخرین نوشته پایان نیافته کسروی است که او چهل برگ آن را نوشته بود که به دست فداییان اسلام در کاخ دادگستری کشته شد.

سیاسی اجتماعی

قانون دادگری تهران، ۱۳۱۲
امروز چه باید کرد؟ تهران، مهر ۱۳۲۰
پیام به دانشمندان اروپا و آمریکا تهران، ۱۳۲۱
کار و پیشه و پول تهران، ۱۳۲۳
دادگاه تهران، آذر ۱۳۲۳
دولت به ما پاسخ دهد تهران، دی ۱۳۲۳
نهضت افسران ما تهران، اسفند ۱۳۲۳
خواهران و دختران ما تهران، ۱۳۲۳
در راه سیاست تهران، تیر ۱۳۲۴
سرنوشت ایران چه خواهد بود؟ تهران، آذر ۱۳۲۴
جناب آقا از میدان در رفت تهران، دی ۱۳۲۴
امروز چاره چیست؟ تهران، دی ۱۳۲۴
از سازمان ملل متفق چه نتیجه تواند بود؟ تهران، دی ۱۳۲۴

بررسی و نقد ادبی

حافظ چه می گوید تهران، فروردین ۱۳۲۱
در پیرامون رمان تهران، تیر ۱۳۲۲
یکم آذر تهران، آذر ۱۳۲۲. (در یکم آذر ۱۳۲۲ نخستین شماره ی پیمان بیرون آمد. این دفتر، بخشی از پیمان است.)
یکم دیماه تهران، دی ۱۳۲۲. (کسروی یکم دیماه را “روز بهروز” می خواند و برآن بود که در این روز، کتاب هایی را که او می پنداشت زیانمنداند در آتش افکنند. دفتر یکم دیماه بازنویسی نوشتاری است از کسروی در پرچم در پشتیبانی از این آیین).
سیزدهم مرداد تهران، مرداد ۱۳۲۳
در پیرامون ادبیات تهران، اسفند ۱۳۲۳
بهمن ماه تهران، بهمن ۱۳۲۳
فرهنگ است یا نیرنگ؟ تهران، بهمن ۱۳۲۳
افزون براین کتاب ها، صدها نوشتار دیگر از کسروی در پرچم و پیمان چاپ شده است و برخی از آن ها را یاران و دوست دارانش در کتاب ها و جزوه هایی گردآوری کرده اند.


آثار صوتی :

 

کتاب های صوتی

 

تاریخ هیجده ساله ی آذربایجان

تاریخ مشروطه ایران – جلد یکم و دوم 

 کتاب تاريخچه شير و خورشيد 

کتاب صوتی شیعیگری 

 ده سال در عدلیه 

کتاب صوتی  صوفیگری – احمد کسروی

کتاب   فرهنگ چیست؟ – احمد کسروی

کتاب  نایاب نادر شاه | گردآوری احمد کسروی

دانلود فایل های پی دی اف آثار احمد کسروی به صورت یکجا 

 

آثار نوشتاری:

دانلود فایل PDF کتاب گامهایی در الفبای فارسی

دانلود فایل PDF کتاب آذری یا زبان باستان آذربایجان

دانلود فایل PDF کتاب 10 سال در عدلیه

دانلود فایل PDF کتاب بهائیگری

دانلود فایل PDF کتاب چرا از عدلیه بیرون آمدم

دانلود فایل PDF کتاب دادگاه

دانلود فایل PDF کتاب در پاسخ بدخواهان

دانلود فایل PDF کتاب كسروي و برخورد فرهنگي شرق با غرب

دانلود فایل PDF کتاب بخوانند و داوری کنند

دانلود فایل PDF کتاب دفاعیات

دانلود فایل PDF کتاب دین و جهان

دانلود فایل PDF کتاب دولت به ما پاسخ دهد

دانلود فایل PDF کتاب امروز چاره چیست

دانلود فایل PDF کتاب فرهنگ است يا نيرنگ ؟

دانلود فایل PDF کتاب قتل کسروی

دانلود فایل PDF کتاب گفت و شنید

دانلود فایل PDF کتاب حافظ چه می گوید

دانلود فایل PDF کتاب حاجيها ي انبادارچه ديني دارند ؟

دانلود فایل PDF کتاب کافنامه

دانلود فایل PDF کتاب کار و پیشه و پول

دانلود فایل PDF کتاب خواهران و دختران ما

دانلود فایل PDF کتاب نقش روهانیت در تاریخ معاصر ایران

دانلود فایل PDF کتاب پاكخويي گفتارهايي از مهنامه پيمان

دانلود فایل PDF کتاب پیامی به دانشمندان اروپا و آمریکا

دانلود فایل PDF کتاب پندارها

دانلود فایل PDF کتاب در پیرامون اسلام

دانلود فایل PDF کتاب در پیرامون خرد

دانلود فایل PDF کتاب در پیرامون روان

دانلود فایل PDF کتاب سرنوشت ایران چه خواهد بود

دانلود فایل PDF کتاب شهرياران گمنام بخش نخست

دانلود فایل PDF کتاب شهرياران گمنام بخش دوم

دانلود فایل PDF کتاب شيعي گری

دانلود فایل PDF کتاب صوفيگری

دانلود فایل PDF کتاب تاریخچه شیر و خورشید

دانلود فایل PDF کتاب تواريخ طبرستان و یادداشتهای ما

دانلود فایل PDF کتاب واژه نامه زبان پاك

دانلود فایل PDF کتاب ورجاوند بنیاد

دانلود فایل PDF کتاب زندگينامه كسروي (سيداحمد)

دانلود فایل PDF کتاب جنگ های ایران و یونان

دانلود فایل PDF کتاب ضميمه ديگر

دانلود فایل PDF کتاب زندگانی من

 


 • آذربایجان فی ثمانیة عشر عاما
 • آیین
 • افسران ما
 • از سازمان ملل متفق چه نتیجه تواند بود؟
 • انگیزیسیون در ایران (ناتمام)
 • انقلاب چیست؟
 • الدرةالثمینة (دستور زبان عربی)
 • النجمةالدریة (دستور زبان عربی)
 • التشیع و الشیعة
 • الطریقة
 • امروز چاره چیست؟
 • امروز چه باید کرد؟
 • بخوانند و داوری کنند یا شیعی‌گری
 • بهائی‌گری
 • بدرالشریعة
 • پاک‌خویی
 • پرسش و پاسخ
 • پندارها
 • پیدایش آمریکا
 • پیام به دانشمندان اروپا وآمریکا
 • پیام من به شرق
 • تاریخ مشروطهٔ ایران
 • تاریخ هجده سالهٔ آذربایجان
 • تاریخ پانصد سالهٔ خوزستان
 • تاریخچه چپق و غلیان
 • تاریخچهٔ شیر و خورشید
 • تاریخ مشعشعیان
 • تیشه‌های سیاست
 • چرا از عدلیه بیرون آمدم (دربارهٔ زندگی خودش)
 • چند تاریخچه
 • چهل مقاله
 • حاجی‌های انباردار چه دینی دارند؟
 • خدا با ماست
 • خواهران و دختران ما
 • در پیرامون اسلام
 • در پیرامون شهری‌گری یا تمدن
 • در پیرامون مادی‌گری
 • در پیرامون ادبیات
 • در پیرامون جانوران
 • در پیرامون خرد
 • در پیرامون روان
 • در پیرامون رمان
 • در پیرامون شعر و شاعری
 • در پیرامون فلسفه
 • در پاسخ حقیقت‌گو
 • در پاسخ بدخواهان
 • دین وجهان
 • دین و دانش
 • دین و سیاست
 • دادگاه
 • دفاعیات
 • دولت به ما پاسخ دهد
 • در راه سیاست
 • زندگانی من (دربارهٔ زندگی خودش)
 • ده سال در عدلیه (دربارهٔ زندگی خودش)
 • راه رستگاری
 • زبان پاک
 • زبان فارسی و راه رسا و توانا گردانیدن آن
 • سیزدهم مرداد
 • سرنوشت ایران چه خواهد بود؟
 • سخنرانی کسروی در انجمن ادبی
 • شهریاران گمنام (در سه بخش)
 • شیخ صفی و تبارش
 • صوفی‌گری
 • فرهنگ چیست؟
 • فرهنگ است یا نیرنگ؟
 • فرهنگ پیمان
 • قانون دادگری
 • قهوةالسورات
 • قیام شیخ محمد خیابانی
 • کار، پیشه و پول
 • کارنامه اردشیر بابکان
 • کافنامه
 • کتاب پلوتارخ
 • گفت و شنید
 • ما چه می‌خواهیم؟
 • ما از فرهنگ چه می‌خواهیم؟
 • ما و همسایگان
 • مشروطه بهترین شکل حکومت
 • مردم یهود (ناتمام)
 • نیک و بد
 • نام‌های شهرها و دیه‌های ایران
 • ورجاوند بنیاد
 • یکم آذر ۲۲
 • یکم دیماه ۲۲
 • یکم آذر ۲۳
 • یکم دیماه ۲۳
 • یکم دیماه و داستانش
 • یک دین و یک درفش
 • کاروند کسروی، مجموعه مقاله‌ها و رساله‌های احمد کسروی، به‌کوششیحیی ذکا