کتاب صوتی و PDF فرهنگ چیست؟ | نویسنده احمد کسروی

فرهنگ چیست؟| نویسنده : احمد کسروی |راوی : احسان حقیقت| آوای بوف | کتاب صوتی | کتاب ممنوعه

فرمت کتاب : فایل صوتی 🎼💽📕🎼💽📕 و پی دی اف 📚📖📚

نام کتاب : #فرهنگ_چیست؟

نویسنده : #احمد_کسروی

ناشر : پرچم

سال چاپ : 1322

تعداد صفحات : 30

تعداد فایل : 3 عدد فایل صوتی

مدت زمان : 1 ساعت 43 دقیقه

راوی : احسان حقیقت

موضوع : #نقد و #اجتماعی , #سیاسی , #ادبیات

فرهنگ چیست؟| نویسنده : احمد کسروی |راوی : احسان حقیقت| آوای بوف | کتاب صوتی | کتاب ممنوعه

اين دستگاهي كه فرهنگ ناميده ميشود، يك دستگاه ارجدار و هناينده ايست . دستگاهيست كه اگر نيك باشد تواند توده را پيش برد و بسرفرازيها رساند و اگر بد باشد آنها را به نيستي و نابودي كشاند.
فرهنگ دستگاهيست كه ما سخت ترين نياز را بآن ميداريم. ولي جاي افسوس است كه اين دستگاه فرهنگي كه امروز در ايرانست بد ميباشد و اينست زيانمند ميباشد. باين معني ما اگر سود آنرا با زيانش بسنجيم زيانش بيشتر درميآيد، و دليل اين سخن (چنانكه در متن كتاب نيز نوشته شده ) آنست كه ما اگر يك جوان دانشكده د يده را با يك روستايي كشاورز برابر يكديگر گزاريم و آنان را از ديده شايندگي بزندگاني بسنجيم، بيگمان آن روستايي بزندگاني شاينده تر و بكشور و توده سودمندتر از اين جوان فرهنگي ميباشد و مغز و نيروهاي خداداديش نيز درست تر از اينست. اين چيزيست كه هيچكس انكار نخواهد كرد و خود دليل بسيار استواري بگفته ماست. ما درباره اين فرهنگ گفتارهايي در پرچم و ديگر جاها نوشته بوديم، و چون آنها پراكنده ميبود همه سخنان خود را در اين دفترچه در يكجا گرد آورديم . خوانندگان ميدانند كه در زمينه اي باين بزرگي، اين دفترچه كوچك ميباشد. ولي چه بايد كرد كه مرا فرصت بيشتراز اين نميبود. اين را هم بايد نويسم كه ما را با كاركنان فرهنگ دشمني در ميان نيست و اين سخنان را نه بنام دشمني با كاركنان فرهنگ، بلكه بنام دلسوزي با توده نوشته ام . اينست اگر كاركنان فرهنگ پاسخي توانند داشت و بنويسند، ما را رنجشي نخواهد بود.

لینک یوتیوب:

 دانلود کتاب  بصورت یکجا در یک فایل زیپ شده

لینک کتاب در تلگرام

لیست کامل آثار کسروی

کمک به فعالیت های گسترده تر از طریق خرید کتاب ها

لیست کتاب های قسمت فروش به مرور اضافه خواهند شد

لطفا با خرید کتاب های انتشارات آوای بوف از ما برای تولید و پخش کتاب های رایگان بیشتر حمایت کنید :

کتابهای  آوای بوف در گوگل پلی  کتابهای  آوای بوف در گوگل پلی 

ــــــــــــــ

خرید مجموعه کتاب های ما از گوگل پلی  برای کمک به گسترش فعالیت ها

ــــــــــــ

خرید مجموعه کتاب های ما از سایت لولو برای کمک به گسترش فعالیت ها

آدرس سایت، لیست کتابها و صفحات زیر مجموعه :
👇
https://linktr.ee/avayebuf

.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s