بیوگرافی – ساسان قره داغی

sasan

 

محقق و اسلام شناس توانا ساسان قره داغی از معدود محققینی  است که به موضوعات نقد اسلام در تاریخ پرداخته و این پدیده جنایتکارانه را از زوایاي مختلف تاریخی و دینی مورد بررسی قرار داده است. 

از عمده  تالیفات ایشان کتاب های سنگسار – خشونت در قرآن – حکومت نظامی . … می باشد.

 

فهرست کتابهای ارسال شده این کاربری