اعدام (النصر برعب )

این گفته پیامبر اسلام است : النصر برعب” من با ترور پیروز شدم “ اعدام در ملا عام و ایجاد رعب و وحشت یکی از

Continue reading

Rate this: